Kundservice

Frågor och svar om elcykelpremien


Källa: Naturvårdsverket

Frågor om datum och ansökan

Är det datum för beställning eller datum för när man köpt fordonet som avgör om man kan ansöka om bidrag?

Det är datum för själva köpet som räknas, alltså det datum som kvittot eller fakturan är utställd. Vilket datum som en eventuell faktura betalas (betalningsdatum) spelar ingen roll. Fordon som är inköpta före 20 september är därför inte stödberättigade, även om kunden valt att handla på faktura och inte betalat fakturan förrän efter 20 sept. Om du betalat ditt fordon via faktura är det fakturadatumet som gäller, inte fakturans förfallodatum.

Kan man överklaga datumet 20/9 om man har köpt ett fordon lite tidigare?
Nej. Regeringen har beslutat att bidraget gäller retroaktivt från och med 20 september 2017.

Måste man fortfarande äga elfordonet när man ansöker om premien?
Ja. Om fordonet lämnas tillbaka till handlaren så blir du återbetalningsskyldig.

Om du gett bort ett elfordon i present och själv ansökt om bidrag för det, behöver du spara köpehandlingen och en handling som styrker ramnumret. Endast ett bidrag per fordon och ett per person beviljas.


Frågor om vem som kan söka bidrag

Vem kan söka bidraget?

Privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället. Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Samordningsnummer gäller inte. Företag/juridisk person/aktiebolag kan inte söka.

Kan man söka bidrag för ett fordon som man själv inte betalat – till exempel som man fått i present?
Ja, men en person kan bara söka bidrag en gång, för ett fordon. Om du har fått ett elfordon i present och någon annans namn därför står på kvittot, kan antingen du själv eller personen som betalat söka premien.

Kan man köpa två eller flera fordon på samma kvitto?
Ja, men det måste framgå att kvittot avser flera fordon, samt ramnummer för dessa fordon. Varje person kan bara få stöd för ett fordon.


Frågor om fordon som ingår i bidraget

Vilka elfordon omfattas av bidraget?

Elcykel, elmoped eller elmotorcykel, samt vissa fordon avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning (exempelvis eldriven rullstol och hand-elcykel). Även elfordon som last-elcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien. Premien omfattar däremot inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard. Detaljer kring fordonen finns i förordningen och Naturvårdverkets webbplats:

Lagstiftning om elfordonspremien - Förordning (2017:1317)

Omfattas el-mountainbikes av bidraget?
Ja de är stödberättigade, men tänk på att det inte är tillåtet att köra motoriserade fordon i terrängen:

Terrängkörning: elcyklar, segways och mindre motorfordon

Hur vet jag om fordonet jag köpt är godkänt för bidrag?
I ansökningsformuläret ska du fylla i märke och modell på ditt fordon. Det finns en lista på godkända elcyklar i ansökningsformuläret, men därutöver finns det även andra märken och modeller som kan vara godkända för bidrag. Hör av dig till din handlare/återförsäljare om du är osäker på om fordonet uppfyller kraven i förordningen.


Allmänna frågor om bidraget

Är elfordonspremien skattepliktig på något sätt?

Nej.

Vad händer om pengarna inte räcker till alla som har rätt till bidrag?
Naturvårdsverket fördelar medel till dem som har rätt till bidrag i den ordning som ansökningarna inkommer. Bidragen betalas ut så länge det finns budget kvar. Om pengarna tar slut inväntar Naturvårdverket ett nytt budgetbeslut från regeringen innan nya bidrag kan godkännas.

Hur länge pågår satsningen?
Enligt regeringen ska 350 miljoner kronor ska delas ut årligen under perioden 2018-2020. Vid ett eventuellt maktskifte i samband med valet 2018 kan det dock hända att elfordonspremien tas bort helt eller delvis. Det är inte Naturvårdsverket som fattar det beslutet.

Hur säkerställer Naturvårdsverket att elfordonspremien får effekt för miljö och människors hälsa?
Naturvårdsverket kommer att följa upp noggrant och utvärdera om satsningen lett till ändrade och mer hållbara resvanor.

Källa: http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Fragor-och-svar/
08-123 505 45
Telefontider
Mån-Fre: 10-17
Org.nr: 556908-9385
Godkänd för F-skatt